Drept Civil

Businessperson Signing Contract,Women writing paper at the desk, man writing with pen and reading books at table,man Signing, Contract, Form. in office ,morning light ,selective focus.


În domeniul dreptului civil Cabinetul de Avocat Monica Daniela Frențiu vă oferă următoarele servicii juridice:

 • Asistență juridică privind negocierea, încheierea, executarea, modificarea și încetarea- contractelor de vânzare-cumpărare, închiriere, locațiune, comodat, donație, împrumut, antrepriză, mandat, depozit, rentă viageră, întreținere, tranzacție.
 • Asistenţă juridică şi reprezentare în procedurile administrative şi judiciare privind reconstituirea dreptului de proprietate asupra imobilelor.
 • Asistenţă juridică în negocierea tranzacţiilor imobiliare.
 • Redactare și susținere acțiuni și cereri în justiție în materie civilă, elaborare strategii, reprezentare în fața instanțelor etc..
 • Asistenta juridică și reprezentare în procedurile de apărare a dreptului de proprietate și a dezmembramintelor acestuia (evacuare, revendicare, grănițuire, etc.).
 • Asistență juridică și reprezentare în acțiunile de partaj succesoral.
 • Asistență juridică și reprezentare în acțiunile de stare civilă:
  • pierdere sau distrugere acte de stare civilă;
  • înscriere mențiuni în actele de stare civilă;
  • rectificare, completare sau anulare a actelor de stare civilă;
  • reconstituire acte de stare civilă.
 • Executarea hotărârilor pronunţate de instanţele judecătoreşti.
 • Asistare juridică și reprezentare în fața instanțelor, precum și a notarilor publici, executori judecătorești / alte instituții publice;
 • Sesizarea Curţii Constituţionale cu excepţii de neconstituţionalitate.