Drept Administrativ și Fiscal

Hands of an office woman typing

Oferim servicii complete de consultanță juridică si asistență juridică și reprezentare în instanță cu privire la:

  • încheierea/executarea/modificarea/încetarea contractelor administrative;
  • revocarea/suspendarea/anularea actelor administrative;
  • invocarea şi soluţionarea excepţiilor de nelegalitate a actelor administrative;
  • litigii generate de nesoluționarea în termen legal ori de refuzul nejustificat al autorităților publice de soluționare a cererilor ce privesc un drept sau un interes legitim;
  • procedurile de contestare a actelor administrativ-fiscale (rapoarte de inspecție fiscală, decizii de impunere, somații și titluri executorii) în fața organelor fiscale și în fața instanțelor de judecată;
  • procedurile de contestare a măsurilor asigurătorii (sechestru, poprire) instituite de organele fiscale;
  • procedurile privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii;
  • procedurile administrativ-jurisdicţionale derulate în faţa CNSC;
  • contestarea licitaţiilor şi a altor modalităţi de atribuire a contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii;
  • obţinerea autorizaţiilor de funcţionare sau a autorizaţiilor de construcţie, precum și contestarea acestora;