Drept Societar, Comercial și Bancar

Avocat Cluj

Asigurăm o gamă completă de servicii juridice privind

Constituirea și Înmatricularea Societăților

Avocat Cluj
 • Redactarea actelor statutare necesare înființării societăților indiferent de forma juridică solicitată (SRL, SRL-D, S.A., etc.), persoane fizice autorizate (PFA), asociații familiale (AF), acordare de dată certă, asistarea sau reprezentarea în faţa organelor Oficiului Registrului Comerţului.
 • Stabilirea temporară a sediului societății la sediul profesional al avocatului pe o perioadă de maxim 1 an ( dovada sediului se face cu contractul de asistență juridică).
 • Operațiuni privind modificarea denumirii societății, schimbarea sediului social, înființare de puncte de lucru, numirea sau revocarea unui administrator în cadrul unei firme.
 • Cesiune de părți sociale (intrarea sau ieșirea unui asociat sau acționar din firmă).
 • Operațiuni de majorare sau diminuare a capitalului social al societății.
 • Operațiuni privind încetarea, dizolvarea, lichidarea, fuziunea, divizarea societăților.
 • Litigii de drept societar (dispute între asociati, retrageri și excluderi din societate, anularea unor decizii ale adunărilor generale ale asociaților/acționarilor).

Contracte Comerciale

Image of business partners handshaking over business objects on workplace

Consultanța juridică, asistență și/sau reprezentare în:

 • tranzactii comerciale;
 • redactare/analize contracte comerciale;
 • negociere și încheiere contractelor comerciale;
 • litigii contractuale.

Procedurile de recuperări creanțe

Business success banner - key and golden money coins
 • Asistarea și reprezentarea clienților, persoane fizice sau juridice în faza prealabilă acțiunilor sau cererilor în instanță (notificări, somații).
 • Redactarea și susținerea acțiunilor în instanță (cerere cu valoare redusă, ordonanța de plată, acțiuni în pretenții de drept comun) pentru obținerea titlurilor executorii.
 • Executarea biletului la ordin si a CEC-ului.
 • Executarea hotarârilor pronunţate de instanţele judecătoreşti.

Alte Servicii Juridice

cabinet-avocat-cluj
 • Asistență juridică în regim de permanență în legătură cu activitățile societăților.
 • Asistenţă în procedurile de mediere.
 • Reprezentarea clienților în fața instanțelor de judecată de drept comun, precum și în fata instanțelor arbitrale în litigiile de natură comercială.
 • Asistență și reprezentare în fața organelor penale și a instanțelor de judecată în dosare penale având ca obiect infracțiuni economice sau alte infracțiuni aferente dreptului penal al afacerilor, atât în calitate de suspecți ori inculpați, cât și în calitate de părți vătămate ori civile.
 • Asistarea și reprezentarea consumatorilor în fața băncilor și a instanțelor de judecată, în litigiile având ca și obiect clauze abuzive.
 • Asistare și reprezentare consumatori pe tot parcursul procedurii dării în plată a imobilelor achiziționate în scop de locuință.