Dreptul Familiei

Happy family together hand in hand on the beach at sunset, summer time. Mother, father and a little child

Cabinetul nostru vă oferă consultanță, asistare și reprezentare în problemele legate de dreptul familiei: divorț, minori, autoritate părintească:

 • Asistență, consultanță și reprezentare juridică în cauzele având ca obiect:
  • divorț;
  • partajul bunurilor comune în timpul sau după desfacerea căsătoriei;
  • stabilirea domiciliului minorului, încredinţare, educare şi creştere a copiilor minori;
  • stabilirea și plata pensiilor de întreținere;
  • stabilirea programului de vizitare a minorilor.
 • Asistență și reprezentare în acțiunile având ca obiect stabilirea și tăgada paternității.
 • Asistență și reprezentare în acțiunile având ca obiect decăderea părintelui din drepturile părinteşti.
 • Asistență și reprezentare în acțiunile având ca obiect punerea sub interdicție, tutela și curatela.
 • Asistență și reprezentare în acțiunile având ca obiect nulitatea căsătoriei.
 • Asistență și reprezentare în procedurile și acțiunile având ca obiect obținerea unui ordin de protecție în favoarea victimelor violenței domestice.