Dreptul Muncii

195548-OY9OIN-908

Oferim servicii complete în legătură cu relațiile de muncă: contestare decizii de concediere, reintegrare în funcție, plata drepturilor salariale etc.

 • Acordarea de asistență juridică în ceea ce privește:
  • procedurile de concediere individuală sau colectivă și de aplicare a sancțiunilor disciplinare;
  • negocierea, redactarea, modificarea si executarea contractelor individuale și/sau colective de muncă;
  • implementarea, monitorizarea si aplicarea normelor si politicilor interne;
  • redactarea acordurilor de neconcurență si de confidentialitate.
 • Asistență și reprezentare în litigii privind drepturi salariale, abuzuri de drept ale functionarilor, încetarea raporturi de muncă/contractelor individuale de muncă ale funcționarilor publici cu statut special/ personalului contractual din cadrul instituțiilor publice.
 • Formulare de sugestii/propuneri privind proiecte de acte normative.
 • Sesizari ale Curții Constituționale cu excepții de neconstituționalitate.
 • Opinii legale pe probleme de regularizare/conformare cu legislația muncii.
 • Redactarea actelor statutare pentru înființarea sindicatelor, caselor de ajutor reciproc ale salariaților/pensionarilor (CAR).
 • Acordare de asistență juridică și reprezentare în instanță în vederea obținerii reprezentativității sindicatelor și a organizațiilor sindicale.