Executări silite

16

Oferim următoarele servicii juridice în problematica executării silite:

  • Asistenţă juridică şi reprezentare juridică în contestaţiile la executare precum și în acțiunile având ca obiect suspendarea executării silite, constatarea prescripției/ perimării executării silite, întoarcerea executării silite.
  • Asistență și reprezentare juridică în acțiunile având ca obiect executarea silită a obligațiilor de a face și de a nu face.
  • Asistență și reprezentare juridică în acțiunile având ca obiect validări popriri, evacuări.
  • Consultanță în achizitia de bunuri mobile și imobile aflate în executare.
  • Asistenţă juridică în executări silite internaţionale.
  • Asistenţă juridică şi reprezentare în faţa instanţelor pentru recunoaşterea hotărârilor judecătoreşti pronunţate în străinătate;