Insolvenţa

ny_slide_2.jpg

Vă punem la dispoziție servicii legale de asistență și consultanță în proceduri de insolvență, faliment și lichidare:

  • Redactarea cererilor de deschidere a procedurii insolvenței.
  • Redactarea cererilor de înscriere a creanței la masa credală.
  • Formularea de contestații la tabelurile preliminare și definitive de creanţe.
  • Contestarea măsurilor luate de administratorul sau lichidatorul judiciar.
  • Asistare și reprezentare în acțiunile având ca obiect atragerea răspunderii membrilor organelor de conducere.
  • Asistarea și reprezentarea în cadrul procedurii insolvenței, în fața instanțelor de judecată, în orice etapă procesuală.
  • Reprezentarea în fața administratorului sau lichidatorului judiciar, precum și în adunarea creditorilor sau în comitetul creditorilor.
  • Asistarea și reprezentarea în procedurile de lichidare voluntară;