Onorarii

Close-up of two business people shaking hands while sitting at the working place.

Onorariile se fixează cu respectarea criteriilor prevăzute de Legea 51/1995 pentru  organizarea si exercitare a profesiei, având la bază principiul negocierii directe, avându-se în vedere:

  • dificultatea, durata, natura și noutatea cauzei
  • timpul și volumul de muncă necesar pentru îndeplinirea mandatului
  • caracterul urgent al cauzei

 

Stabilim onorariile liber între avocat și client, atât în ceea ce privește cuantumul acestora, cât și modificările și eșalonările de plată.

Onorariile vor fi stabilite și în raport de:

  • avantajele și rezultatele obținute pentru profitul clientului, ca urmare a muncii depuse de avocat;
  • conlucrarea cu experți sau alți specialiști impuși de natura, obiectul, complexitatea și dificultatea cazului;
  • importanța intereselor în cauză.